top of page

Arii protejate

Sorin Onisor Cata (5).jpg
Natura-Pasari-HuhurezMare (c)CatalinFuci

Colinele Transilvaniei include arii protejate de interes național și arii protejate ce fac parte din rețeaua europeană Natura 2000, cea mai mare rețea ecologică din lume, cu peste 25.000 de situri, între care 531 pe teritoriul României – 7 dintre acestea în zona noastră.
Numărul mare de arii protejate face ca această zonă să fie a doua zonă ca mărime din ţară cu statut de protecție, după rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Însumează 267.438 ha și găzduiește peste 90.000 de locuitori, în 44 de comune, întinse pe 3 judeţe (Sibiu, Mureș și Brașov).

 

Transilvania, în special zona cuprinsă în Colinele Transilvaniei, este unică în Europa, cu un valoros patrimoniu natural şi cultural pe care trebuie să îl păstrăm împreună.

Aici găsești numeroase specii de faună şi floră, ameninţate la nivel naţional şi internaţional: floră (angelica, arnica, papucul doamnei, narcisele, dediţeii), faună – mamifere (lupul, ursul, pisica sălbatică, vidra), păsări (uliul păsărar, uliul porumbar, cristelul de câmp), specii de reptile şi amfibieni (buhaiul de baltă cu burtă roşie), specii protejate de peşti și specii de fluturi.

Reprezentativ pentru zonă este peisajul mozaicat, pe dealuri şi coline cu înălțimi de 500 – 550 m (Pădurea Dumbrava – 642 m, Dealul Pietriş – 839m), cu văi însoţite de terase şi lunci, satele mici cu case săsești, cetăți și biserici evanghelice fortificate, unele dintre acestea parte din patrimoniul UNESCO. Metodele tradiţionale de paşunat şi de întoarcere a fânului au condus la dezvoltarea păşunilor cu înaltă valoare naturală (HNV). Pajiştile bogate în specii conţin un amestec de floră de stepă, mediteraneană şi carpatică, iar fâneţele cu floră sălbatică sunt o resursă genetică pentru viitoarea selecţie a culturilor furajere, în special lucernă, trifoi şi alte legume.

Modalitate de vizitare: Ariile protejate Natura 2000 se descoperă cel mai bine la pas, călare sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce pleacă din fiecare sat. Pentru vizite ghidate, apelează la ghizi sau agenţii locale.

Planul de management cu informații relevante despre ariile protejate, regulament și reglementări ale activităților din interiorul destinației, confom obiectivelor de conservare a naturii se poate descărca de la următorul link.  

Credit foto: Florentina Florescu, Cătălin Fuciu

Coloanele de bazalt de la Racoş

Rezervaţia de stejar pufos din comuna Daneş

Hârtibaciu de Sud-Vest

Sighişoara - Târnava Mare

Rezervaţia Naturală „Stejarii seculari de la Breite Municipiul Sighişoara“

Pădurea de stejar şi gorun din Dosul Fânaţului

Hârtibaciu de Sud Est

Podişul Hârtibaciului

Canionul Mihăileni – monument al naturii

Pădurea de stejar şi gorun din Dealul Purcăretului

Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu

bottom of page