top of page

Destinaţia de ecoturism

Povestea destinației începe în anul 2012, când mai mulți parteneri locali implicați într-un proiect comun https://www.natura2000transilvania.ro/, au recunoscut valoarea ecoturistică a zonei printr-un brand numit  ”Colinele Transilvaniei” pentru zona care se suprapunea peste ariile protejate Sighişoara Târnava Mare Podișul Hârtibaciului.  

Destinația „Colinele Transilvaniei” se întinde în jurul văii Hârtibaciului, al malului stâng al Târnavei Mari și al malului drept al Oltului, pe o suprafață de aproximativ 260.000 hectare. Peste 100.000 locuitori trăiesc în 44 de comune şi oraşe în această zonă.

Turiștii vin în sudul Transilvaniei (pe axa Sibiu – Sighișoara – Brașov), atrași de natura sălbatică, peisajele mozaicate, pajiștile cu stejari seculari, de comunitățile pitorești și de frumusețea vieții tihnite pe care o experimentează aici. De aceea, ne dorim ca viitorul turismului în zonă să păstreze acest tablou, dar să și permită comunităților să se dezvolte. 

În acest scop, în 2015, a fost creată o Unitate de Management a Destinaţiei, care să fie o punte de legătură între toți cei care sunt implicați, direct sau indirect, în turismul din regiune.

Colinele Transilvaniei  este o iniţiativă a unor importanți actori din zonă, parteneri care dau valoare acestei zone deosebite prin proiectele pe care le implementează și prin sprijinul pentru dezvoltarea comunităților. 

Aceștia sunt: Asociaţia Mioritics, Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu, WWF România, Fundaţia ADEPT Transilvania, Fundaţia Mihai Eminescu Trust, Asociația Monumentum, GAL Dealurile Târnavelor, GAL Microregiunea Hârtibaciu, GAL Podisul Mediaşului, GAL Asociatia Transilvană Braşov Nord și Fundația Biserici Fortificate.

Din 2022, managementul destinației este asigurat de Asociația Colinele Transilvaniei, a căror membri sunt: Fundația ADEPT Transilvania, Asociația Mioritics, Fundația Mihai Eminescu Trust și Fundația Biserici Fortificate și Asociația Județeană de Turism Sibiu.

bottom of page