top of page

Consiliul de turism

Membrii Consiliului de Turism sunt organizaţii şi actori locali care pun umărul activ la dezvoltarea ecoturismului şi a destinaţiei Colinele Transilvaniei. Unii dintre ei au o experienţă de peste 15 ani în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului local. 

Asociaţia Mioritics

Asociatia Mioritics, urmăreşte protejarea patrimoniului cultural şi natural naţional, prin proiecte şi activităţi de promovare, suport pentru producătorii şi furnizorii locali de servicii, servicii de consultanţă turistică şi pentru dezvoltarea de itinerare tematice care să pună în valoare patrimoniul, organizare de evenimente şi activităţi de educaţie pentru comunităţile locale mici (în special pentru copii şi tineri). 

Mioritics%20Association%20Logo_edited.pn
Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu (AJTS)

AJTS reprezintă o platformă de colaborare între administrații publice, instituții, operatori culturali și turistici privaţi, comunități locale, parteneri naționali și internaționali, pentru a favoriza dezvoltarea responsabilă și sustenabilă, precum şi promovarea eficientă a destinaţiei turistice județul Sibiu. 

Sibiu Logo.jpg
Fundaţia ADEPT Transilvania

Fundația ADEPT Transilvania este dedicată conservării biodiversității și dezvoltării rurale, oferind din 2004 prioritate protejării peisajelor agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania. Susține comunitățile de mici fermieri, care au modelat de-a lungul secolelor şi păstrează aceste peisaje. 

The ADEPT Transylvania Foundation Logo.j
Fundaţia Mihai Eminescu Trust

Din 1998, fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET) se implică în păstrarea moștenirii locale și contribuie activ la reînsuflețirea satelor și comunelor din Transilvania și Maramureș, două dintre cele mai autentice zone din Europa. MET crede că toate proiectele construite prin valorificarea patrimoniului trebuie să aibă în centru oameni care trăiesc în imediata lor apropiere, care beneficiază şi au grijă de ele în continuare.  

MET%20Foundation%20Logo_edited.png
WWF România

WWF lucrează din 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. În parteneriat cu autorităţi locale şi naţionale, ONG-uri şi companii, WWF susţine tranziția spre economia verde şi un program de educaţie de mediu adresat tinerilor, prin abordări inovatoare în teren.

WWF Logo.jpg
Grupul de Acţiune Locală (GAL) Dealurile Târnavelor

Misiunea GAL Dealurile Târnavelor este ,,dezvoltarea durabilă rurală zonală prin conservarea și valorificarea principalelor avantaje competitive teritoriale: patrimoniul natural (incluzând peisajul tradițional rural) și cel cultural, dovadă a capacității parteneriale de păstrare și promovare a identității locale.” 

Gal Dealurile Tarnavelor Logo.jpg
Asociația Monumentum

Asociația MONUMENTUM a fost înființată în 2012 pentru a da un impuls hotărâtor salvării patrimoniului construit din mediul rural din România. Pe lângă panourile informative, legate de arhitectura locală, pe care le vedeţi în fiecare sat, Asociația Monumentum a pus umărul la realizarea unei țiglării tradiționale în Apoş, dar şi la restaurarea unor clădiri tradiționale din satul Daia. 

monumentum-Logo_450_edited.png
GAL Podisul Mediaşului

Înființată în noiembrie 2007, asociaţia are misiunea dezvoltării teritoriului Podișul Mediașului, compus din 13 comune și 1 oraș: Dumbrăveni, Alma, Aţel, Axente Sever, Bazna, Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Micăsasa, Moşna, Şeica Mică, Târnava, Valea Viilor (SB), Viişoara şi Zagăr (MS). 

Fundația Biserici Fortificate

Bisericile fortificate săsești sunt administrate de Biserica Evanghelică C.A. din România. Din cauza emigrării sașilor transilvăneni, numărul enoriașilor a scăzut drastic, astfel încât multe dintre biserici nu mai sunt folosite deloc sau numai foarte rar. În același timp, din sate a dispărut chiar acea populație care a ridicat și întreținut monumentele. Acesta este motivul care a dus la înființarea Fundației Biserici Fortificate, care este o instituție specializată în conservarea patrimoniului cultural bisericesc. 

Grupul de Acţiune Locală Microregiunea Hârtibaciu

GAL Microregiunea Hârtibaciu a luat naştere în 2006 cu scopul de a proteja natura deosebită, dar sensibilă, de a păstra vii tradiţiile locale şi de a oferi o perspectivă mai bună locuitorilor săi. Asociaţia este un instrument, finanţat prin programul LEADER, de realizare şi de concretizare a principiilor comune din cele 15 unităţi adminitrative din teritoriul GAL. 

Gal Podisul Mediasului Logo.jpg
logo-bserici fortif.png
Gal%20Microregion%20Hartibaciu%20Logo_ed
Grupul de Acţiune Locală Asociaţia Transilvană Braşov Nord

Parteneriatul format în anul 2009 pentru înfiinţarea Asociaţiei Transilvane Braşov Nord, s-a constituit pornind de la un scop comun – dezvoltarea durabilă a comunităţilor din nordul judeţului Braşov. Obţinerea personalităţii juridice a Asociaţiei nu a constituit una din primele etape. 

Unknown%20Logo%201_edited.png
bottom of page