top of page

Consiliul de turism

Membrii Consiliului de Turism sunt organizaţii şi actori locali care pun umărul activ la dezvoltarea ecoturismului şi a destinaţiei Colinele Transilvaniei. Unii dintre ei au o experienţă de peste 15 ani în protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului local. 

Asociaţia Mioritics

Asociatia Mioritics, urmăreşte protejarea patrimoniului cultural şi natural naţional, prin proiecte şi activităţi de promovare, suport pentru producătorii şi furnizorii locali de servicii, servicii de consultanţă turistică şi pentru dezvoltarea de itinerare tematice care să pună în valoare patrimoniul, organizare de evenimente şi activităţi de educaţie pentru comunităţile locale mici (în special pentru copii şi tineri). 

Mioritics%20Association%20Logo_edited.pn

Fundaţia ADEPT Transilvania

Fundația ADEPT Transilvania este dedicată conservării biodiversității și dezvoltării rurale, oferind din 2004 prioritate protejării peisajelor agricole cu Înaltă Valoare Naturală din Transilvania. Susține comunitățile de mici fermieri, care au modelat de-a lungul secolelor şi păstrează aceste peisaje. 

Fundaţia Mihai Eminescu Trust

Din 1998, fundaţia Mihai Eminescu Trust (MET) se implică în păstrarea moștenirii locale și contribuie activ la reînsuflețirea satelor și comunelor din Transilvania și Maramureș, două dintre cele mai autentice zone din Europa. MET crede că toate proiectele construite prin valorificarea patrimoniului trebuie să aibă în centru oameni care trăiesc în imediata lor apropiere, care beneficiază şi au grijă de ele în continuare.  

The ADEPT Transylvania Foundation Logo.j

Asociaţia Judeţeană de Turism Sibiu (AJTS)

AJTS reprezintă o platformă de colaborare între administrații publice, instituții, operatori culturali și turistici privaţi, comunități locale, parteneri naționali și internaționali, pentru a favoriza dezvoltarea responsabilă și sustenabilă, precum şi promovarea eficientă a destinaţiei turistice județul Sibiu. 

WWF România

WWF lucrează din 2006 pentru protejarea mediului sălbatic din Munții Carpați și din lungul Dunării: arii protejate, păduri, urși bruni, Delta Dunării, sturioni. În parteneriat cu autorităţi locale şi naţionale, ONG-uri şi companii, WWF susţine tranziția spre economia verde şi un program de educaţie de mediu adresat tinerilor, prin abordări inovatoare în teren.

Fundația Biserici Fortificate

Bisericile fortificate săsești sunt administrate de Biserica Evanghelică C.A. din România. Din cauza emigrării sașilor transilvăneni, numărul enoriașilor a scăzut drastic, astfel încât multe dintre biserici nu mai sunt folosite deloc sau numai foarte rar. În același timp, din sate a dispărut chiar acea populație care a ridicat și întreținut monumentele. Acesta este motivul care a dus la înființarea Fundației Biserici Fortificate, care este o instituție specializată în conservarea patrimoniului cultural bisericesc. 

bottom of page