top of page

Politica de sustenabilitate

Politica noastră de sustenabilitate

La Colinele Transilvaniei, suntem dedicați să promovăm și să practicăm un turism responsabil și sustenabil. Ne angajăm să protejăm și să conservăm frumusețea naturală și culturală a acestei regiuni pentru a ne asigura că aceasta rămâne o destinație deosebită pentru generațiile viitoare. Politica noastră de sustenabilitate se bazează pe următoarele principii și angajamente:

 

Conservarea și restaurarea naturii și biodiversității

  •  Lucrăm în strânsă colaborare cu organizațiile de mediu și autoritățile locale pentru a proteja și a restaura habitatul natural și biodiversitatea unică a regiunii.

  • Promovăm practici agricole sustenabile și gestionarea responsabilă a terenurilor agricole pentru a conserva biodiversitatea și a proteja solul și resursele de apă.

 

 Utilizarea responsabilă a resurselor

  •  Ne angajăm să utilizăm eficient energia și resursele naturale, să reducem deșeurile și să promovăm reciclarea și compostarea.

  • Folosim materiale de construcție durabile și resurse energetice regenerabile, acordând prioritate producției locale și sustenabile.

 

Implicarea și sprijinirea comunității locale

  • Implicăm comunitatea locală în planificarea și implementarea inițiativelor de dezvoltare și conservare a regiunii.

  • Sprijinim meșteșugurile tradiționale și afacerile locale, contribuind astfel la menținerea identității culturale și economice a comunității.

Educație și conștientizare

  • Dezvoltăm programe de educație ecologică și turistică pentru vizitatori, ghizi și comunitatea locală pentru a promova înțelegerea și respectul față de mediul înconjurător și tradițiile locale.

  • Încurajăm comportamentul responsabil și conștientizarea impactului individual și colectiv asupra mediului.

Monitorizarea și evaluarea impactului

  • Monitorizăm continuu impactul activităților turistice asupra mediului și comunității locale și evaluăm eficacitatea măsurilor noastre de protecție și conservare.

  •  Ne angajăm să comunicăm deschis și transparent rezultatele monitorizării și să luăm măsuri corective atunci când este necesar.

 

Suntem mândri să fim parte a efortului de a face din Colinele Transilvaniei un exemplu de turism sustenabil și responsabil. Prin colaborarea cu comunitatea locală, vizitatorii și partenerii noștri, ne străduim să protejăm și să promovăm această frumoasă regiune pentru generațiile viitoare.

Pentru mai multe informații despre angajamentul nostru față de sustenabilitate sau pentru a ne sprijini în aceste eforturi, vă invităm să ne contactați.

bottom of page