top of page

RACOȘ

Acces: Urmează indicatoarele rutiere din DN13, ce leagă Sighişoara de Braşov. Locuit încă din epoca bronzului şi fostă cetate dacică, locuit azi preponderent de comunităţi maghiare, Racoşul este azi organic legat de rezervaţia geologică, deosebit de importanta prin faptul că marchează arealul încheierii erupţilor vulcanice din Carpaţii Orientali. Complexul este situat pe dreapta Văii Oltului, la ieşirea din defileul tăiat de acesta în Munţii Perşani. În cadrul acestui complex, cele mai spectaculoase sunt Coloanele de bazalt de la Racoş. În partea de vest a Munţilor Perşani există o zonă relativ întinsă, în care apare o formaţiune eruptivă bazaltică. Perimetrul în cadrul căruia sunt prezente bazaltele, apare sub forma unui triunghi astfel: la est Racoş, la vest Rupea, şi în sud Comana. Zona Racoş s-a format prin prezenţa curgerilor de lave. Ceea ce s-a păstrat până azi şi aduce turişti tot mai mulţi în zonă este o înşiruire de coloane prismatice de bazalt cu înălţimi de până la 18 m, care permit o examinare detaliată a structurii petrografice. Lecţiile de geologie ale elevilor se pot transforma în experienţe mult mai interesante, dacă sunt făcute aici. Descoperă în Racoş - Cariera Brazi, o fostă exploatare de bazalt şi Lacul de Smarald, cele mai fotografiate atracţii ale zonei. Micul lac are circa 10 metri adâncime şi 100 de metri lungime şi s-a format acum peste zece ani, în urma topirii zăpezii şi acumulării apei de ploaie. - Vulcanul stins Racoş (Cariera de scorie bazaltică Hegheş) oferă vizitatorilor un peisaj similar cu Marele Canion din Arizona. La un simplu tur al zonei veţi fi fascinaţi de nişte contraste interesante: verdele vegetaţiei răsfirate, scoria vulcanică de culoare rosie şi cerul albastru. Din când în când, pe jos veţi găsi, zone mari rotunjite, denumite bombe vulcanice, care au culoarea roşie datorită compuşilor de fier pe care îi conţin. Cel mai bun loc pentru poze panoramice este vârful Hegheş. - Locul fosilifer Carhaga este o rezervaţie paleontologică declarată monument al naturii, deoarece stratigrafia este legată de descifrarea evoluţiei geologice a formaţiunilor de fliş din Carpaţii Orientali. Stratele de Carhaga reprezintă un preţios martor paleogeografic. - Observă păsări rare şi periclitate la nivel global - zona din jurul satului Racoş este una dintre cele mai importante zone din țară pentru observarea acvilei țipătoare mici. Pe lângă speciile de răpitoare cuibăritoare apar cu o regularitate variabilă în această zonă și două specii periclitate pe plan global: acvila de câmp și acvila țipătoare mare. Pădurile bătrâne oferă habitat de cuibărit pe lângă răpitoare și pentru barza neagră, dispun de populații semnificative de ciocănitoare de stejar. Dacă eşti pasionat de birdwatching, nu rata nici rezervaţia botanică şi ornitologică Cotul Turnuzului, situată pe teritoriul administrativ al comunelor Racoş şi Hoghiz, importantă deoarece aici cuibăresc numeroase specii de păsări aflate pe traseul transilvănean al migraţiei europene. - Castelul Bethlen [I81] din sat - Ziua Libertății, ce are loc anual, în cea de-a 8-a zi după Rusaliile catolice. Evenimentul celebrează eliberarea ţăranilor din iobagie şi se ţine cu sfiinţenie din 1848. Comunitatea maghiară merge în prima parte a zilei la Biserica Reformată, iar după prânz sărbătoarea se mută în centrul satului, jurul Castelului Bethlen, unde este organizat un târg cu o gamă largă de produse. Seara, au loc spectacole organizate în interiorul Căminului Cultural.

bottom of page