top of page

Glimee şi movile

Intrigante şi tăcute, îţi atrag atenţia cu aspectul de movile sau ridicături de pământ, dispuse în grupuri. 


Le găsești în toată destinaţia, dar cele mai frumoase le poţi observa la Apold, Saschiz (în apropiere de Sighişoara), Movile (peste 40, la 20 de km de Agnita) sau la Rucăr (la 20 de km de Făgăraş). 


Se disting prin biodiversitatea floristică, fiind o atracţie pentru geomorfologi şi subiect de legende și povești locale. Un grup de glimee interesante se găsesc și în sudul Colinelor Transilvaniei, la Șona . Localnicii le numesc și guruieți și sunt absolut spectaculoase. Considerate de unii piramide, vestigii dacice, ori tumuli ridicaţi de celţi, sunt doar forme de relief naturale. Geneza lor este pusă pe seama unor alunecări masive de versant (glimee) produse aproximativ la limita Pleistocen – Holocen (12 000 de ani în urmă). Desprinderea mai multor trepte alungite (copârşee) a fost urmată de stabilizarea lor, apoi de modelarea (prin eroziune de suprafață, şiroiri, torenţialitate, alunecări superficiale) şi de individualizarea guruieţelor. Chiar dacă sunt naturale, movilele nu îşi pierd deloc farmecul și îşi merită cu prisosință vizitatorii.


Le poți vizita în drumeție, cu bicicleta sau călare. 

Pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale.   

bottom of page