top of page

Fluturele auriu (Euphydryas aurinia)

Trăiește pe pajiştile umede, bogate în floarea-văduvelor. Pentru nectar, fluturii vizitează mai ales florile galbene. Ouăle sunt depuse tot pe floarea-văduvelor, în grămezi cu straturi suprapuse, pe faţa inferioară a frunzei. Larvele trăiesc în cuiburi formate pe plantă, unde şi iernează. 

Zonele cu densitate mare: în împrejurimile localităţilor Viscri, Roadeş, Daia, Buneşti și Meșendorf.

bottom of page