top of page

Albăstrelul argintiu al furnicilor (Maculinea teleius)

Habitatele tipice din Transilvania sunt pajiştile și fâneţele umede, cosite manual, cu iarbă-albastră şi jaleș. Ouăle sunt depuse pe florile încă nedeschise ale acestor plante. Larvele coboară la sol unde atrag furnicile din genul Myrmica. După ritualul de adopţie, larva este transportată în furnicar, unde se hrăneşte cu ouă sau larve de furnici. 

Populaţiile de albăstrel argintiu sunt extrem de fidele locului, distanţa maximă de zbor fiind de numai 300m. 

Zonele cu densitate mare: o populație extrem de puternică a fost identificată în apropierea localității Jibert; de asemenea, specia a mai fost identificată în jurul localităților Cloașterf, Criș, Roadeș și Angofa.

bottom of page