top of page

DUPUȘ

Localitatea Dupuș (Tobsdorf), parte din comuna Ațel și unul dintre cele mai vechi sate din zonă, adăpostește o biserică ridicată în centrul localităţii și care nu este datată cu precizie. Atestat încă din 1267 sub numele de Thobiasfolua (Villa Tobie), închinat fiind acestui sfânt, satul Dupuș este menționat în sec. XVII ca o comună liberă a Scaunului Mediașului. Însă urme de locuire importante datează încă din perioada romană, lucru dovedit atât de descoperirea unei așezări Wietenberg la intrarea în sat, dar și de urmele de locuințe și fragmente aparținând unei așezări fortificate (Warburg sau Wadeschgraben), descoperite în pădurea Hodoș, din apropierea satului. Sau cele chiar din epoca târzie a fierului (bijuterii și unelte sau cele două pietre funerare încastrate în zidul bisericii). Înscripţia de pe latura vestică ce aminteşte anul 1524 face rapel cu siguranţă la data fortificării. Atunci a fost construit etajul de luptă cu găuri de tragere. Este o biserică tip hală cu turn clopotniță. În interior există o orgă barocă realizată în 1731, în stare de funcțiune. Din biserica de la Dupuş provine unul din cele mai interesante altare poliptice din Transilvania, realizat în sec. XVI și care a fost mutat, din motive de siguranță, în biserica Sf. Margareta Mediaș. Biserica-sală are nava şi corul pentagonal de aceeaşi înălţime. Acesta din urmă şi-a păstrat bolta cu penetraţii şi nervuri de teracotă dispuse după o tramă stelată. Lumina pătrunde aici prin două ferestre în arc frânt. Pe latura de nord a fost amplasat un tabernacol cu relief ce reprezintă Vir Dolorum. Piesa este asemănătoare cu tabernacolele de la Ighişu Nou sau de la Valea Viilor. Pe aceeaşi latură un secol şi ceva mai târziu a fost deschisă o uşă către sacristie, cu anul 1610 însemnat pe ea. Stranele cu intarsii sunt realizate în sec. al XVI-lea. În tribuna de vest a fost amplasată în 1731 o orgă acţionată pneumatică construită de Georg Wachsmann. Biserica se încheia la vest cu un turn clopotniţă pe sub care se făcea intrarea. Prăbuşit în 1732 până la nivelul al doilea abia în 1902 a fost construit deasupra actuala clopotniţă de lemn. În prezent intrarea se face pe latura de sud pe sub un portal cu influenţe renascentiste. Altarul bisericii din Dupuș este unic, tocmai prin juxtapunerea temelor veterotestamentare cu cele din Noul Testament. El a fost cumpărat la şi restaurat de preotul Johann Welther în anul 1720, însă piesa în forma ei originară de altar triptic cu voleuri duble datează de la 1522, înscris pe un bilet al unui personaj din Încununarea cu Spini. Scenele redate pe panourile fixe şi pe cele vizibile atunci când altarul este închis sunt din Ciclul Patimilor: Iisus pe Muntele Măslinilor, Judecata lui Pilat, Purtarea Crucii, Flagelarea, Încununarea cu Spini, Pregătirea Crucii, Crucificarea şi Învierea. Celelalte panouri reprezintă Cina cea de Taină şi scene din Vechiul Testament. Aşezarea în Mormânt a fost pictată pe predela altarului. Pentru vizitarea bisericii s-o căutați pe d-na Klein din Dupuș. Vorbește românește, germană și săsească. Descoperă în Dupuș: · Biserica ortodoxă „Sf. Arhangheli", construită în anul 1851 din piatră şi cărămidă, în stil baroc cu turnuleţul deasupra pronaosului, din lemn. Fii activ într-o arie protejată şi descoperă colinele din jur pe jos, în căruţă sau pe bicicletă, pe care dacă nu o ai cu tine, o poţi închiria[I35] de la pensiunile din sat. Iată câteva opţiuni: o Dupuş – Biertan - Aţel, traseu bandǎ albastrǎ o Dupuş – Mălâncrav, traseu bandă albastră o Dupuş – Agnita, traseu bandă albastră + cruce albastră + cruce roşie + bandă roşie + cruce roşie. Pentru mai multe trasee, vezi itinerariile recomandate [I36] sau sau planifică-ţi singur traseul[I37]

bottom of page