Sighişoara - Târnava Mare

Situl de importanţă comunitară Sighișoara Târnava Mare – arie protejata Natura 2000 a fost desemnată pentru habitatele de pajiște, lacuri, tufărișuri și zăvoaie, păduri de diferite tipuri (toate habitate de interes european) și pentru numeroase specii protejate de floră și faună dependente de ele. 


Aria este de importanţă internaţională, datorită pajiştilor de mare întindere, probabil ultimele din Europa, care sunt perfect funcţionale din punct de vedere ecologic. Managementul tradiţional al acestora a stabilit un echilibru între activităţile umane şi natură, rămas aproape neschimbat din Evul Mediu. În 2008, zona Târnava Mare a fost aprobată ca sit Natura 2000 de către Guvernul României și DG Mediu al UE (Sit de Interes Comunitar, SCI, sub Directiva UE Habitate) și cuprinde aproximativ 85,000 de ha. 

Zona Târnava Mare a fost şi este o importantă zonă-pilot la nivel naţional pentru testarea stimulentelor UE pentru o bună gospodărire a pajiștilor.

Modalitate de vizitare:

Ariile protejate Natura 2000 se descoperă cel mai bine la pas, călare sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce pleacă din fiecare sat. 

Nu se percepe taxă de vizitare. Pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale

Sitemap

© 2020 de WPI și Colinele Transilvaniei.

Creat cu Wix.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Acest site web a fost creat într-un proiect de colaborare între trei studenți ai Institutului Politehnic Worcester (https://www.wpi.edu/) și Colinele Transilvaniei