top of page

Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu

Sânziene_Florentina Florescu.jpg

Poarta spre Țara Făgărașului, Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu este o arie protejată (sit de importanță comunitară - SCI) situată pe teritoriile administrative a trei judeţe: Sibiu, Braşov şi Vâlcea. 


În destinaţia Colinele Transilvaniei, acest sit se întinde pe lacurile de acumulare de pe suprafaţa comunelor Voila, Beclean şi Mândra, dar şi pe cursul râului Hârtibaciu, pe teritoriile comunelor Alțâna, Bârghiș, Marpod, Nocrich, Roșia, Șelimbăr și a orașelor Făgăraș şi Avrig. Aria naturală se întinde pe o suprafață de 2.826 hectare (râuri, lacuri, mlaștini, turbării, pajiști naturale, pășuni, păduri de foioase, păduri în amestec și păduri în tranziție). 


Oltul Mijlociu - Cibin - Hârtibaciu este o arie naturală ce conservă habitate naturale de tip: Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum și Tufărișuri alpine și boreale; și protejază o gamă faunistică variată: vidra de râu (Lutra lutra) și brebul (Castor fiber); specii de pești: avat (Aspius aspius), mreană vânătă (Barbus meridionalis), zvârlugă (Cobitis taenia), porcușorul de vad (Gobio uranoscopus), boarța (Rhodeus sericeus amarus), dunăriță (Sabanejewia aurata), fusar (Zingel streber și Zingel zingel), petroc (Gobio kessleri) și sabiță (Pelecus cultratus); tritonul cu creastă (un amfibian din specia Triturus cristatus) și broasca țestoasă de baltă (Emys orbicularis); o scoică din specia Unio crassus (scoică-mică-de-râu, specie considerată cu risc ridicat de dispariție în sălbăticie și inclusă în lista roșie a IUCN); două gastropode: melcul cu cârlig (Anisus vorticulus) și melcul cerenat bănățean (Chilostoma banaticum); precum și o libelulă din specia Ophiogomphus cecilia.


Numită şi Delta Oltului, limita sudică a destinaţiei reprezintă o etapă importantă a unuia dintre cele trei culoare europene de migraţie al păsărilor ce urcă spre nord în fiecare primăvară, venind dinspre continentele calde. 

Poţi observa zeci de specii ce cuibăresc aici şi pe care te-ai aştepta să le vezi doar la vărsarea Dunării în mare. Cele mai bune locuri de observaţie sunt lacurile de acumulare Voila, Viştea şi Scoreiu şi zonele umede din jurul satelor Şona (unde mai poţi vizita vestitele Piramide, Glimee sau Guruieţii, cum îi spun localnicii, Fierăria lui Lazăr sau Casa albastră a maestrului Ştefan Câlţia), Cincşor (nu rata Biserica Evanghelică şi Atelierul de ţesător al Simonei Ciuban), Rucăr (de unde ai una dintre cele mai frumoase privelişti ale crestelor Făgăraşului, dacă urmezi marcajul turistic circa 2 km la ieşire din sat, dar unde poţi şi vizita un mini-muzeu local, în casa preotului ortodox din sat), Colun, Nou Român sau Feldioara .

Modalitate de vizitare:

Acces: Situl este străbătut de drumul național DN1 care leagă municipiul Brașov de Sibiu.

Ariile protejate Natura 2000 se descoperă cel mai bine la pas, călare sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce pleacă din fiecare sat. Nu se percepe taxă de vizitare.

Pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale

bottom of page