top of page

Hârtibaciu de Sud-Vest

Sânziene_Florentina Florescu.jpg

Situl de importanță comunitară (SCI) are o o suprafață de 25.903 hectare şi a fost desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale de interes din partea central-nordică a județului Brașov. 

În Colinele Transilvaniei, această arie protejată o vei admira în zona satelor Jibert, Dacia, Lovnic, Șona, Racoș, Hălmeag, Șoarș, Ticuș, Ungra, Dăișoara, dar și în împrejurimile cetății Rupea. Situl prezintă o arie naturală cu patru tipuri de habitate (Păduri dacice de stejar și carpen, Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum și Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.) ce adăpostesc și conservă o gamă floristică și faunistică diversă.


Poţi întâlni aici multe specii de păsări (migratoare, de pasaj sau sedentare): diferite specii de raţă sălbatică sau de ciocănitoare, gârliță mari (Anser albifrons), sitarul de pădure (Scolopax rusticola), becațină (Gallinago gallinago), ciuf-de-pădure (Asio otus), șorecar comun (Buteo buteo), cucuvea (Athene noctua), pupăză (Upupa epops), mierlă (Turdus merula), măcăleandru (Etithacus rublecula), dumbrăveancă (Coracias garrulus), sfrâncioc (Lanius excubitor), porumbel de scorbură (Columba oenas), cristei-de-câmp (Crex crex), cuc (Cuculus canorus), presură bărboasă (Emberiza cirlus), corcodel-urechiat (Podiceps auritus), silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla), silvie de câmpie (Sylvia communis) dar şi multe altele. 


Dacă eşti amator de plante şi flori, aici vei găsi rarități floristice; precum: gențiana mov (Swertia perennis), ligularia (Ligularia sibirica), ochii-broaștei (Primula farinosa), coada-iepurelui (Sesleria coeruleans), coada-vulpii (Alopecurus pratensis), buhai (Listera ovata), bulbuc de munte (Trollius europaeus), iarba-viperei (Scorzonera humilis), pușca-dracului (Phyteuma tetramerum), taulă (Spiraea salicifolia), untul-vacii (Orchis mario), gălbinele (Lysimachia punctata) sau orhidee albă (Dactylorhiza sambucina) sau stupiniță (Platanthera bifolia).

Modalitate de vizitare:

Aria protejată se întinde pe teritoriul comunelor Jibert, Comăna, Șoarș, Ticuș, Ungra, Racoș, Șercaia și pe teritoriul municipiului Rupea, în imediata apropiere de drumul național DN13, care leagă Brașov şi Sighișoara. 


Traseele marcate bandă roșie și cruce roșie, segmentul Rupea - Făgăraș și satele dintre ele, vă poartă către această arie protejată.

Ariile protejate Natura 2000 se descoperă cel mai bine la pas, călare sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce pleacă din fiecare sat. Nu se percepe taxă de vizitare.

Pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale

bottom of page