Hârtibaciu de Sud Est

Conform fişei sitului, îl găseşti localizat în Podişul Hârtibaciu, în partea sud-estică a podişul Târnavelor. Situl se întinde până în apropierea Munţilor Fagăraş. În partea nordică este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est şi sud de râul Olt. În partea de sud-vest situl traversează Raul Olt, în apropierea confluenţei cu râul Cibin, şi se extinde înspre masivul Făgăraş. 

Relieful este reprezentat de versanţi cu configuraţie ondulată, cu înclinări moderate şi repezi (peste 16 grade), cu expoziţie generală este cea parţial însorită. 

Aproximativ 50 % din sit este acoperit de vegetaţie forestieră, restul suprafeţei fiind ocupat de pajişti, fâneţe, terenuri agricole şi ape curgătoare. 

Situl se află pe raza comunelor Roşia, Şelimbăr, Marpod, Chirpăr, Arpaşu de Jos şi este extrem de important pentru carnivorele mari rezidente, Canis lupus şi Ursus arctos. Conform hărţii oficiale de răspândire al lupului în România, partea de SV a sitului cuprinde cele mai mari efective de lupi din bioregiunea Continentală. Partea de Sud-Vest a sitului (între Tălmaciu şi Boiţa în Vest, respectiv Turnu Roşu în Est) ar face legătura cu zona alpină. 

Pentru ca acest coridor potenţial să funcţioneze, este important ca în zona menţionată să nu fie realizate construcţii (mai ales lineare), astfel încât mişcările animalelor să nu fie îngrădite (mai ales că în zonă trece şi DN dintre Sibiu şi Braşov).

Modalitate de vizitare:

Ariile protejate Natura 2000 se descoperă cel mai bine la pas, călare sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce pleacă din fiecare sat. Nu se percepe taxă de vizitare – pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale. 

Sitemap

© 2020 de WPI și Colinele Transilvaniei.

Creat cu Wix.com

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube

Acest site web a fost creat într-un proiect de colaborare între trei studenți ai Institutului Politehnic Worcester (https://www.wpi.edu/) și Colinele Transilvaniei