top of page

Hârtibaciu de Sud Est

Sânziene_Florentina Florescu.jpg

Această arie protejată este localizată în Podişul Hârtibaciu, în partea sud-estică a podişul Târnavelor - se întinde până în apropierea Munţilor Fagăraş. 

În partea nordică este delimitat de râul Hârtibaciu, în vest de râul Cibin, în est şi sud de râul Olt. În partea de sud-vest situl traversează Raul Olt, în apropierea confluenţei cu râul Cibin, şi se extinde înspre masivul Făgăraş. 


Relieful este reprezentat de versanţi cu configuraţie ondulată, cu înclinări moderate şi repezi (peste 16 grade). Aproximativ 50 % din sit este acoperit de vegetaţie forestieră, restul suprafeţei fiind ocupat de pajişti, fâneţe, terenuri agricole şi ape curgătoare. 


Situl este extrem de important pentru carnivorele mari rezidente: lup (Canis lupus) şi urs brun (Ursus arctos). Conform hărţii oficiale de răspândire al lupului în România, partea de SV a sitului cuprinde cele mai mari efective de lupi din bioregiunea Continentală. Partea de Sud-Vest a sitului (între Tălmaciu şi Boiţa în Vest, respectiv Turnu Roşu în Est) ar face legătura cu zona alpină. 


Pentru ca acest coridor potenţial să funcţioneze, este important ca în zona menţionată să nu fie realizate construcţii (mai ales lineare), astfel încât mişcările animalelor să nu fie îngrădite (mai ales că în zonă trece şi DN dintre Sibiu şi Braşov).

Modalitate de vizitare:

Aria protejată se află pe raza comunelor Roşia, Şelimbăr, Marpod, Chirpăr, Arpaşu de Jos.


Traseul bandă roșie și legăturile cu cruce roșie CT1, secțiunea Nucet - Hamba, precum și traseul cruce roșie Agnita to Cârța (CT5) te vor purta prin această arie protejată.

Ariile protejate Natura 2000 se descoperă cel mai bine la pas, călare sau cu bicicleta, pe traseele marcate ce pleacă din fiecare sat. Nu se percepe taxă de vizitare. 

Pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale. 

bottom of page