top of page

Comunități sănătoase și active

O mai bună guvernanță locală pentru o dezvoltare durabilă în Colinele Transilvaniei


Comunicat de presă

București, 16 Mai 2021


Comunitățile din 10 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș vor deveni o voce în procesul de luare a deciziilor, atât la nivel local, cât și regional, și vor contribui activ la creșterea calității vieții lor printr-un nou proiect dezvoltat prin platforma Colinele Transilvaniei.


Proiectul „Colinele Transilvaniei - Model de parteneriat activ pentru o dezvoltare durabila” (PACT 2020) este menit să transfere către comunitățile locale cunoștințe și experiență despre sisteme de bună guvernanță, prin intermediul creării unei rețele de mentori și de lideri comunitari care va răspunde în timp real nevoilor identificate local.


Implementat de Asociația WWF România, Asociația Mioritics și Fundația Mihai Eminescu Trust, PACT2020 este o continuarea a dezvoltării parteneriatului strategic creat în 2013 pentru susținerea dezvoltării durabile a ariei protejate Podișul Hârtibaciului, recunoscută ca destinație de ecoturism sub numele Colinele Transilvaniei.


„Suntem 11 organizații care formăm Parteneriatul pentru Colinele Transilvaniei și lucrăm împreună pentru o Europă verde și incluzivă. Această arie protejată, a doua ca mărime din țară după Delta Dunării, este un exemplu concret care ne arată cât de conectate sunt deciziile pentru dezvoltarea socio-economică a acestor comunități de valorile naturale și culturale”, spune Carmen Pădurean, Manager proiect arii protejate, WWF România.


Proiectul se desfășoară în Cincșor, Criț, Viscri (județul Brașov), Alma-Vii, Agnita, Mălâncrav, Richiș (județul Sibiu) și Archita, Saschiz, Daia (județul Mureș) și va prelua de la oameni planurile și gândurile lor despre cum ar dori să arate comunitatea în care trăiesc și le va transmite către cei care iau decizii pentru ei la nivel politic, chiar și reprezentanților Colinelor Transilvaniei în Parlamentul României.


„De obicei strategiile de dezvoltare locală și regională se realizează de sus în jos, cu o consultare slabă a cetățenilor. PACT2020 vrea să răspundă acestei provocări și să permită cetățenilor din cele 44 de comune ale zonei să participe activ la luarea deciziilor și la schimbările ce pot influența viața comunității și a peisajului deosebit în care trăiesc.” Caroline Fernolend, președinte Mihai Eminescu Trust.


Obiectivele principale ale proiectului care se încheie în 2023 includ formarea a 10 nuclee de implicare comunitară care dobândesc capacitate crescută de acțiune și derulează inițiative proprii care pot influența deciziile autorităților în ceea ce privește dezvoltarea comunităților, identificarea și promovarea modelelor de implicare și a experiențelor din zonă de îmbunătățire a guvernanței locale în toate cele 44 de comune din Colinele Transilvaniei și către celelalte destinații ecoturistice din țară.

De asemenea, vom analiza o serie de politici publice din domenii de interes pentru dezvoltarea durabilă și vom propune amendamente care să vină în întâmpinarea nevoilor și viziunilor comunităților în ceea ce privește dezvoltare socio-economică și de păstrare și potențare a capitalului natural și cultural din Colinele Transilvaniei.


Proiect este derulat de Asociația WWF România, Asociația Mioritics și Mihai Eminescu Trust cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a transfera către comunitățile locale din Colinele Transilvaniei cunoștințe și experiență despre sisteme de bună guvernanță, prin intermediul creării unei rețele de mentori și de lideri comunitari care va răspunde în timp real nevoilor identificate local.


Vă invităm să urmăriți activitatea proiectului, descoperiți evenimente și materiale informative pe care le vom crea împreună cu cele 10 comunități aici: https://www.colinele-transilvaniei.ro/pact2020


Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi:

Carmen Pădurean, Manager proiect PACT2020, WWF-România, cpadurean@wwf.ro +40 730 098 100

Bianca Ștefănuț, Specialist comunicare WWF-România, bstefanut@wwf.ro, +40 730.098.722


Despre Colinele Transilvaniei

Destinația Colinele Transilvaniei / Transylvanian Highlands include 7 situri (de interes național și Natura 2000), fiind a doua arie protejată din ţară, ca mărime, după rezervaţia Biosferei Delta Dunării. Destinaţia e mărginită de localitățile Sibiu, Braşov, Făgăraş, Rupea, Sighişoara şi Mediaş, desfăşurându-se în jurul văilor Hartibaciului, Târnavei Mari și a Oltului. Însumează 267.438 ha și 90.000 de locuitori, în 44 de comune, din 3 judeţe (Sibiu, Mureș și Brașov).

Destinaţia este asociată cu peisajul medieval mozaicat, cu dealuri şi coline înalte, văi însoţite de terase şi lunci, sate multiculturale, cetăți și biserici fortificate, unele monumente UNESCO. Pădurile de stejari seculari şi gorun sunt iconice, iar pajiștile și fânețele au înaltă valoare naturală (HNV), favorizate de păstrarea metodelor tradiţionale de paşunat şi de întoarcere a fânului. Colinele Transilvaniei este o destinaţie activă, cu o reţea de 500 de km de trasee de drumeție și bicicletă, ce poartă vizitatorii prin peste 60 de localități. Turiştii pot încerca vizite la ateliere meşteşugăreşti, producători sau puncte gastronomice locale. Mai multe informații pe https://www.colinele-transilvaniei.ro/


Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.


Despre Asociația Mioritics

Asociaţia Mioritics este o organizaţie non-guvernamentală şi non-profit fondată în anul 2004 având ca misiune protejarea şi promovarea patrimoniului cultural şi natural, dezvoltarea ecoturismului şi turismului cultural din România. Mai multe detalii la www.mioritics.ro


Despre Mihai Eminescu Trust

Mihai Eminescu Trust are o experiență de peste 20 de ani în revitalizarea și revigorarea comunităților, a patrimoniului cultural și natural transilvănean și a implementat până în prezent peste 1300 de proiecte de dezvoltare comunitară, restaurare și reabilitare, agricultură și reîmpădurire, educație non-formală pentru copii și cursuri de instruire profesională pentru adulți. Mai multe detalii la www.mihaieminescutrust.ro


Despre Programul Active Citizens Fund România

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

164 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page