top of page

Fâneţe cu flori una şi una

Fâneţe naturale cu specii de flori diverse, aproape dispărute în alte locuri din Europa 


De la primele semne ale primăverii, Colinele Transilvaniei se inundă de culorile vii ale florei spontane ce încă mai poate fi găsită la noi şi, mulţi turişti şi specialişti spun, că nu se mai găseşte în alte părţi.


În luna mai, te delectezi cu diverse specii de orhidee sălbatice (cu nume neaoşe precum poroinicul sau untul vacii), dar şi ruşcuţa de primăvară sau coada mielului. 

În lunile iunie-august, pajiştile explodează de culoare o dată cu apariţia trifoilor, a albăstrelelor, a margaretelor, a salviei de câmp, a sânzienelor, a garofiţelor de câmp, a clopoţeilor, a morcovului sălbatic sau a scaiului dracului. 

Toamna e vremea genţienei, a şofranului sau a brânduşelor de toamnă


Habitatele naturale și seminaturale de păduri bătrâne (peste 80 de ani) și de pajiști, cu biodiversitate ridicată, sunt preponderente, terenurile arabile sunt puţine, iar zonele nefavorabile, cum sunt cele industriale, lipsesc aproape în totalitate. Tabloul natural este completat de o reţea bogată de văi cu pâraie care curg natural, creând meandre mari, văi în ale căror albii majore sunt prezente zone cu vegetaţie specifică de luncă, cu sălcii, plopi și anini bătrâni, habitate importante pentru multe specii de floră și faună și care asigură importante servicii ecologice.


În Colinele Transilvaniei avem 🍀peste 1.000 specii vegetale = aprox. 30% din flora României, din care 10 taxoni de interes european și 77 taxoni de interes naţional! 


O broșură cu speciile de floră care ne ajută să identificăm pajiștile cu valoare ridicată de conservare o puteti descărca de aici

Vă recomandăm să descoperiți fânețele din Colinele Transilvaniei în drumețiile voastre, la pas, cu bicicleta, sau călare pe traseele turistice.

Pentru vizite ghidate, apelează la Ghizi sau agenţii locale

bottom of page