CINCU

Mere: Alexandru Lascu – Nr. 7 – mere. Miere: Lucian Stoia – Str. Nouă nr. 303. Gavrilă Claudiu Petre.