top of page

Ciocănitoarea de stejar (Leiopicus medius)

Ciocănitoarea de stejar este larg răspândită în pădurile de foioase, în special cele de stejar şi carpen cu arbori ajunşi la maturitate. Preferă arbori de peste 100 de ani deşi proporţia acestora este mică oriunde în Europa. 

Lungimea corpului este de 19,5-22 cm şi are o greutate de 50-85 g. Anvergura aripilor este de circa 33-34 cm. 

Penajul este alcătuit dintr-o combinaţie atractivă de alb, negru şi roşu. Comparativ cu rudele sale are cel mai puţin negru pe faţă. Se hrăneşte în special cu insecte şi larvele acestora din scoarţa arborilor, însă vara consumă şi seminţe şi fructe. Longevitatea cunoscută este de opt ani.

Mai multe la http://pasaridinromania.sor.ro/Ciocanitoare-de-stejar


Credit foto:

bottom of page